Petice na podporu varianty přeložky I/12 v původní variantě se 6 sjezdy, tj. i se sjezdem na Květnici

V nové dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je uvažována i varianta bez sjezdu na Květnici. Pokud by byla odsouhlasena, projížděl by Újezdem nad Lesy více jak dvojnásobek vozidel oproti variantě i s tímto sjezdem, protože by vozidla z Úval, Jiren apod. najížděla na obchvat Starokolínskou a Zaříčanskou nebo Rohožnickou.

Text petice

My, níže podepsaní občané ČR a především pak Prahy 21 žádáme Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby odsouhlasilo původní variantu přeložky I/12 Běchovice - Úvaly, tedy i se sjezdem na Květnici. Důvodem je více jak dvojnásobné navýšení počtu vozidel projíždějících Újezdem nad Lesy, pokud by byla odsouhlasena druhá z uvažovaných variant, tedy bez sjezdu na Květnici. Vycházíme z obsahu nově předložené dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí.

V Praze dne 9. 6. 2017

Petiční výbor:

Ing. Vladimír Klepetko, bytem Holšická 1426, Praha 9 - Újezd nad Lesy, předseda výboru

JUDr. Hana Pelčáková, bytem Borovská 344, Praha 9 - Újezd nad Lesy, člen výboru

Ing. Jitka Carbolová, bytem Holšická 1551, Praha 9 - Újezd nad Lesy, člen výboru

Petici podporuje spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s.

www.krajinaprozivot.webnode.cz, e-mail: krajinaprozivot@seznam.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání ve věci této petice je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Za petiční výbor: Ing. Vladimír Klepetko, Předseda petičního výboru a spolku Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s.

Petici lze podepisovat do 10. září 2017 na těchto místech:

  • Podatelna Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy
  • Restaurace Na hřišti, Čentická 1470, Újezd nad Lesy

  • Restaurace Stodola, Starokolínská 242, Újezd nad Lesy

  • Penzion Petra, Zálešanská 679, Újezd nad Lesy
  • Restaurace Krokodýl, Lomecká 1807, Újezd nad Lesy
  • Lékárna na Rohožníku, Živonínská 1630, Újezd nad Lesy

  • Zahradní technika elektronářadí Petr Janoušek SEFA, Starokolínská 1685, Újezd nad Lesy

  • Kadeřnictví Fontána, Staroújezdská 45, Újezd nad Lesy
  • Obecní úřad SIBŘINA, Říčanská 15

  • nebo nám napište na krajinaprozivot [zavináč] seznam.cz

Výše uvedené tabulky pocházejí z Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí - I/12 BĚCHOVICE - ÚVALY