Petice na podporu varianty přeložky I/12 v původní variantě se 6 sjezdy, tj. i se sjezdem na Květnici

Petice k obchvatu Újezda


Obchvat získal závěrečný posudek EIA

1. března 2018 získal obchvat Újezda I/12 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, tzv. EIA. Stavba je navržena ve dvou variantách lišících se počtem navržených mimoúrovňových křižovatek, tedy se sjezdem na Květnici a bez něho. Varianta bez květnického sjezdu musela být zařazena kvůli mírnému teoretickému překročení hlukových limitů u několika domů v Květnici. Text stanoviska si můžete přečíst na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473 .

Informace z jednání k obchvatu

Na začátek listopadu se nám díky proběhlé petici za realizaci sjezdu v Květnici podařilo domluvit setkání s investorem a zpracovateli posudku EIA, kterého se zúčastnila i radní pro životní prostředí a starostové a místostarostové Úval, Koloděj a Sibřiny. ŘSD i PUDIS s námi celou situaci velmi ochotně a profesionálně probrali a dozvěděli jsme se, že EIA bude pravděpodobně schválena pro obě varianty, tedy jak bez květnického sjezdu, tak s ním, a že budou mít snahu nalézt takové řešení, aby bylo možné sjezd realizovat.

Obdobně vyznělo i následující veřejné projednání.

První kolo jsme tedy vyhráli, bude ale potřeba hlídat další procesy.

Veřejné projednání

Veřejné projednání EIA obchvatu Újezda I/12 proběhne 7. listopadu od 14 hodin v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3.

Nenechte se odradit časnou hodinou a přijďte klidně i později.

Na začátku bude dlouhé představení celého záměru a hodnocení vlivu na životní prostředí a až později vypořádání připomínek, ke kterému se budeme moci vyjádřit.
Budeme bojovat za sjezd v Květnici!

Dokumentace EIA

Kauza Sjezd Květnice

Byl zveřejněn posudek EIA, kde jsou uvedeny i všechny připomínky, mimo jiné i připomínka našeho spolku za zachování květnického sjezdu.
Velmi nemile nás však překvapila připomínka podaná radní Plamínkovou (STAN) za Hlavní město Prahu, ve které uvádí, že upřednostňuje variantu s pěti MÚK.
Mrzí nás, že si paní radní nevyžádala stanovisko Újezdu nad Lesy. Chápeme snahu Prahy o dokončení pražského okruhu, ale v posudku EIA je jasně napsáno, že varianta se sjezdem na Květnici je také plně akceptovatelná při vyřešení odhlučnění novostaveb v Květnici.
Nechceme být obětováni!
Bojujeme dál. Na začátek listopadu se nám podařilo dohodnout schůzku se zadavatelem, což je Ředitelství silnic a dálnic. Účast přislíbila i paní starostka Čechová a jsou pozváni i starostové dalších dotčených městských částí a obcí, zástupci Ministerstva životního prostředí a Magistrátu.

Petice byla ukončena 10.9.2017

Podařilo se nasbírat skvělých 1.060 podpisů. Petici jsme předali na Ministerstvo životního prostředí a informovali příslušné úřady a úředníky.

Diky všem za pomoc se sbíráním podpisů. Doufejme, že vše dobře dopadne.

Teď bude důležitá vaše účast na veřejném projednávání. O termínu vás budeme informovat zde a na FB Újezd nad Lesy: krajina pro život.


Petice

V nové dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je uvažována i varianta bez sjezdu na Květnici. Pokud by byla odsouhlasena, projížděl by Újezdem nad Lesy více jak dvojnásobek vozidel oproti variantě i s tímto sjezdem, protože by vozidla z Úval, Jiren apod. najížděla na obchvat Starokolínskou a Zaříčanskou nebo Rohožnickou.

Text petice

My, níže podepsaní občané ČR a především pak Prahy 21 žádáme Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby odsouhlasilo původní variantu přeložky I/12 Běchovice - Úvaly, tedy i se sjezdem na Květnici. Důvodem je více jak dvojnásobné navýšení počtu vozidel projíždějících Újezdem nad Lesy, pokud by byla odsouhlasena druhá z uvažovaných variant, tedy bez sjezdu na Květnici. Vycházíme z obsahu nově předložené dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí.

V Praze dne 9. 6. 2017

Petiční výbor:

Ing. Vladimír Klepetko, bytem Holšická 1426, Praha 9 - Újezd nad Lesy, předseda výboru

JUDr. Hana Pelčáková, bytem Borovská 344, Praha 9 - Újezd nad Lesy, člen výboru

Ing. Jitka Carbolová, bytem Holšická 1551, Praha 9 - Újezd nad Lesy, člen výboru

Petici podporuje spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s.

www.krajinaprozivot.webnode.cz, e-mail: krajinaprozivot@seznam.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání ve věci této petice je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Za petiční výbor: Ing. Vladimír Klepetko, Předseda petičního výboru a spolku Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s.

Petici lze podepisovat do 10. září 2017 na těchto místech:

 • Podatelna Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy
 • Restaurace Na hřišti, Čentická 1470, Újezd nad Lesy

 • Restaurace Stodola, Starokolínská 242, Újezd nad Lesy

 • Restaurace Krokodýl, Lomecká 1807, Újezd nad Lesy
 • Penzion Petra, Zálešanská 679, Újezd nad Lesy

 • Lékárna na Rohožníku, Živonínská 1630, Újezd nad Lesy

 • Zahradní technika elektronářadí Petr Janoušek SEFA, Starokolínská 1685, Újezd nad Lesy

 • AmbiPet krmiva, chovatelské potřeby, včelařské potřeby, Lišická 834, Újezd nad Lesy
 • Kadeřnictví Fontána, Staroújezdská 45, Újezd nad Lesy
 • Obecní úřad SIBŘINA, Říčanská 15

 • nebo nám napište na krajinaprozivot [zavináč] seznam.cz
Petiční zákon © 2018 Újezd nad Lesy: krajina pro život Vytvořeno službou Webnode Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

Výše uvedené tabulky pocházejí z Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí - I/12 BĚCHOVICE - ÚVALY