O nás

Hlavním účelem spolku určujícím jeho hlavní poslání a činnost je ochrana přírody a krajiny a ochrana veřejných zájmů v Újezdě nad Lesy a jeho širším okolí.

Chceme, aby se nám v Újezdě dobře žilo.

 Naše projekty

  1. Petice na podporu varianty přeložky I/12 v původní variantě se 6 sjezdy, tj. i se sjezdem na Květnici

  2. Petice proti prodeji pozemků ve vlastnictví MČ Praha 21, Staroklánovická 26, Újezd nad Lesy firmě Ideal Lux, spol. s r.o., IČ: 48536601, adresa provozovny: Netušilská 1507, Praha 9-Újezd nad Lesy, jednající Mgr. Petrem Lojínem

  3. Petice za zachování zastavování spěšného vlaku Sp 1902 v zastávce Praha-Klánovice

  4. Podali jsme připomínky k oznámení záměru vybudování Klánovické spojky. Obáváme se nárůstu dopravy Újezdem nad Lesy, a proto požadujeme vypracování posudku vlivu na životní prostředí (EIA) se zahrnutím oblasti Újezda a stanovení dopravních toků, a to i v souvislosti s obchvatem I/12.