Klánovická spojka

Klánovická spojka5.8.2019 byl vydán Závěr zjišťovacího řízení s tím, že Klánovická spojka má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzena podle zákona (EIA) .

Oznamovatel má předložit k projednání dokumentaci, ve které má mimo jiné (bod 5):

"Dopracovat dopravní model. Rozšířit území, pro které je model zpracován, a v modelu zohlednit realizaci plánovaných dopravních staveb v okolí. Zpracovat dopravní model i pro dlouhodobější výhled než je rok 2022."

Plné znění závěru najdete na  :https://www.praha-klanovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1205_21.pdf&original=Sc28019080607550.pdf&fbclid=IwAR1DeCBCUxzFPqjE9PIwFbMqzi_r3GTkXgqm2xavR4AmpnVaRFfBOpUbNY8

Jsme rádi, že byly naše připomínky vzaty v potaz a že bude posouzen i vliv na Újezd nad Lesy a to i po dostavbě obchvatu I/12.


25.6.2019 jsme podali připomínky k oznámení záměru vybudování Klánovické spojky.

Obáváme se nárůstu dopravy Újezdem nad Lesy, a proto požadujeme vypracování posudku vlivu na životní prostředí (EIA) se zahrnutím oblasti Újezda a stanovení dopravních toků, a to i v souvislosti s přeložkou I/12.

Podrobné informace k záměru najdete na portálu Cenia:  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2221.