Vánoční posezení 2018

V sobotu 15. prosince uspořádal Svaz postižených civilizačními chorobami a spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život v Domě dětí Vánoční posezení pro seniory. Krásné vánoční pásmo koled a básniček předvedly děti z Masarykovy základní školy pod vedením Jaroslavy Pincové.

Děti ze 4. B vyrobily s paní učitelkou Evou Danielovou nádherná přáníčka, jmenovitě bychom chtěli poděkovat Karince, Niki, Diance, Andy, Radušce a Vojtovi.

Několik skladeb zahrál mladý talentovaný újezdský kytarista David Wurzel. Se sestrami Vlčkovými jsme si společně zazpívali koledy.

Jako překvapení na závěr vystoupil s povídáním o svých zážitcích v divadle, při filmování i o vánocích Miroslav Etzler. Mimo jiné o novém filmu Léto s gentlemanem, kde hraje spolu s újezdským malířem Františkem Kollmanem. Seniory pozval i na svá divadelní představení, nejen na muzikál Trhák, ale třeba i na svůj režijní debut v novém divadle Na Maninách. Milé a vtipné vyprávění zakončil povídáním o tom, jakou radost mu dělá jeho půlroční syn Samuel, se kterým si užívá každou společnou chvilku.

Krásné vánoce přišlo přítomné stovce seniorů popřát i vedení radnice.

Finančně se na akci podílela firma Kolektory Praha.


Vánoční posezení 2017

Vánoční posezení pro seniory jsme uspořádali spolu se Svazem postižených civilizačními chorobami za finanční podpory firmy Kolektory Praha a jsme rádi, že se líbilo. Poslechli jsme si pečlivě nacvičené vánoční pásmo dětí MZŠ a poutavé vyprávění paní Dagmar Karáskové o vánočních zvycích u nás i ve světě. Nakonec jsme si společně zazpívali koledy a bylo nám dobře.

Skleničky k zapůjčení pro spolky

Vzhledem k tomu, že naši radní rozhodli, že nádobí zakoupené z prostředků MČ nebudou zapůjčovat na akce spolků v MČ, kde není organizátorem nebo spoluorganizátorem Odbor sociálních věcí nebo Komise sociální politiky a zdravotnictví, zakoupili jsme na vánoční posezení pro seniory skleničky na kávu z varného skla.

Skleničky zůstali v DDM (Levelu) a budou k zapůjčení i ostatním újezdským spolkům, které budou pořádat akce v DDM.