Vánoční posezení pro seniory

15. prosince 2018 od 16 hodin v multifunkčním centru Level (DDM), Staroújezdská 230, Praha 21


Vánoční posezení 2017

Vánoční posezení pro seniory jsme uspořádali spolu se Svazem postižených civilizačními chorobami za finanční podpory firmy Kolektory Praha a jsme rádi, že se líbilo. Poslechli jsme si pečlivě nacvičené vánoční pásmo dětí MZŠ a poutavé vyprávění paní Dagmar Karáskové o vánočních zvycích u nás i ve světě. Nakonec jsme si společně zazpívali koledy a bylo nám dobře.

Skleničky k zapůjčení pro spolky

Vzhledem k tomu, že naši radní rozhodli, že nádobí zakoupené z prostředků MČ nebudou zapůjčovat na akce spolků v MČ, kde není organizátorem nebo spoluorganizátorem Odbor sociálních věcí nebo Komise sociální politiky a zdravotnictví, zakoupili jsme na vánoční posezení pro seniory skleničky na kávu z varného skla.

Skleničky zůstali v DDM (Levelu) a budou k zapůjčení i ostatním újezdským spolkům, které budou pořádat akce v DDM.